EUR.1 certificaat

EUR.1 certificaat

In de wereld van import en export komt u zeker en vast wel eens het EUR.1 certificaat tegen. Wat zo’n EUR.1 document precies inhoudt is voor sommigen nog onduidelijk. Wanneer u niet gebruik maakt van het EUR.1 certificaat, maar daar wél recht op heeft, betaalt u (of uw klant) onnodige kosten. Weten of u recht heeft op de vrijstelling van het EUR.1 certificaat? Schakel dan de hulp in van WA Customs.

Vrijstelling op invoerrechten

Een EUR.1certificaat (ook wel EUR.1 document genoemd) is een oorsprongsbescheid waarmee uw klant verlaging of vrijstelling (kwijtschelding) kan krijgen op invoerrechten. De hoogte van het invoerrecht (douanerecht) verschilt voor ieder land, maar ook per type product dat wordt ingevoerd. Om in aanmerking te komen voor vrijstelling of kwijtschelding zijn er twee voorwaarden van toepassing:

  1. Het land dient een handelsovereenkomst gesloten te hebben met de Europese Unie;
  2. Goederen moeten van preferentiële oorsprong zijn. Dit betekent dat goederen volledig of deels geproduceerd, bewerkt of verwerkt moeten zijn binnen de Europese Unie.

Bewijslast voor het EUR.1 certificaat

Voor het verkrijgen van een EUR.1 dient er voldoende bewijslast te zijn. De bewijslast toont aan dat goederen van de juiste oorsprong zijn. Bewijslast hangt af van diverse zaken, zoals bijvoorbeeld:

  • De toestand van uw bedrijf. De eisen gesteld bij een producten wijken af van dat bij een handelaar;
  • De eisen in het land van bestemming;
  • Het type product dat wordt geleverd.

Meer informatie over EUR.1 certificering?

Heeft u recht op een EUR.1 certificaat of wilt u meer informatie omtrent de vrijstelling? Aarzel dan niet en neem direct contact op met WA Customs. Ons douanekantoor is te bereiken van maandag tot en met vrijdag, tussen 7:00 en 21:00 en op zaterdag tussen 10:00 en 14:00. Ook kunt u ons telefonisch bereiken via +32 (0)3 664 96 72 of stuur een bericht naar info@wacustoms.be.

Vragen? Neem contact met ons op