Algemene voorwaarden

op al onze werkzaamheden zijn de Nederlandse expeditievoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam op 1 mei 2018

Nederlandse expeditievoorwaarden

 

Vragen? Neem contact met ons op